Project Description

Miglas ģeneratora uzstādīšana un konfigurēšana kļūst par “Point & Click”

UniBusCard apvieno visas IntelliBox un IntelliSuite priekšrocības ēkas signalizācijas sistēmā.
Visas miglas ģeneratora funkcijas var integrēt signalizācijas sistēmas iestatīšanas izvēlnēs.

Svarīgi fakti par PROTECT UniBusCard™:

  • Databus-kontrolēta karte (RS485)
  • Saziņa ar un no signalizācijas sistēmas caur databus
  • Visas pakalpojuma funkcijas no IntelliSuite un IntelliBox ir pieejamas ar databus
  • Miglas ģenerators, pievienots pie trauksmes sistēmas databus, kā jebkurš cits trauksmes IO modulis
  • Var pievienot no 1 līdz 16 miglas ģeneratoriem vienai signalizācijas sistēmai
  • Lielisks laika un kabeļa ietaupījums, savienojot vienu vai vairākus miglas ģeneratorus ar esošo iekārtu
  • Var tikt uzstādīts visos PROTECT modeļos tikai dažu sekunžu laikā (izņemot Xtratus)